Ochrona danych osobowych może być prosta!

Nasza usługa ułatwia realizowanie zadań z obszaru ochrony danych osobowych
przez dostarczenie prostych i intuicyjnych narzędzi.

Główne funkcje aplikacji

pic

Zarządzanie zbiorami danych

Skutecznie zarządzaj zbiorami danych w swojej organizacji. Automatycznie generuj zakres wprwoadzonych zmian do zbiorów danych osobowych.

pic

Planowanie pracy ABI

Planuj swoją pracę - przygowanie planu sprawdzeń oraz poszczególnych sprawdzeń może być prostsze.

pic

Wzory dokumentów

Korzystaj z gotowych wzorów dokumentów oraz dodawaj własne wzory w celu łatwego prowadzenia procesów ochrony danych osobowych.

pic

Rejestr środków trwałych

Zarządzaj środkami trwałymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

pic

Rejestr incydentów

Zarządzaj nagłymi zdarzeniami, które wpływają na bezpieczeństwo informacyjne twojego biznesu. Rejestruj incydenty i planuj działania zaradcze.

pic

Zarządzanie obszarami przetwarzania danych osobowych

Wprowadź obszary przetwarzania danych osobowych w celu łatwiejszego zarządzania Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją

pic

System notyfikacji

Automatycznie powiadamia użytkowników o zaistniałych wydarzeniach, np. ADO zostanie powiadamiony o nowym planie sprawdzeń.

pic

API dla programistów

Potrzebujesz spersonalizowanej integracji z własnymi systemami? Skorzystaj z API dla programistów.

pic

Pomoc on-line

Masz problem z jakimś zagadnieniem z obszaru ochrony danych osobowych? Pomożemy!


picture

Zarządzanie zbiorami danych

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych nakłada na powołanych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych według wskazanych wytycznych.


picture

Planowanie pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji między innymi nakłada na Administratora Bezpieczeństwa Informacji obowiązek przygotowania planów sprawdzeń oraz dokumentowania poszczególnych sprawdzeń doraźnych i planowanych.


picture

Wsparcie innych procesów ochrony danych osobowych

Aplikacja również pomaga w innych procesach związnaych z ochroną danych osobowych.

Prowadzisz startup z branży IT?
Zgłoś się po darmową wersję aplikacji.

Wspieramy biznes od jego podstaw.
Chcemy pomagać młodym przedsiębiorcom, aby ich innowacyjne projekty współgrały również z przepisami z obszaru ochrony danych osobowych.

pic

Konsultacje

Startupy, które się do nas zgłoszą również otrzymają 1 godzinę darmowych konsultacji i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych.

pic

Aplikacja

Zapewnimy darmowy dostęp do aplikacji w początkowym okresie działania organizacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub nawiązania współpracy napisz do nas.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP Secure Piotr Siemieniak, ul. Olsztyńska 3A/31, 80-395 Gdańsk. Dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu w sprawie usług śwadczonych przez Administratora Danych Osobowych. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z bazy danych.

Dane kontaktowe

Piotr Siemieniak UP Secure
80-395 Gdańsk,
ul. Olsztyńska 3A/31
NIP: 582-159-65-68
REGON: 363801687